Straipsniai

VMVT: siekiame stiprinti bendradarbiavimą su nevyriausybinėmis gyvūnų apsaugos organizacijomis

VMVT - siekiame stiprinti bendradarbiavimą su nevyriausybinėmis gyvūnų apsaugos organizacijomis

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) vadovai ir atsakingi specialistai šią savaitę susitikime su VŠĮ „Gelbėkime gyvūnus“ atstovais aptarė gyvūnų gerovės užtikrinimo ir kontrolės problemas, šalyje išaiškinamus atvejus apie nelegalias gyvūnų veisimo vietas, nustatomus gyvūnų kankinimo ir žiauraus elgesio su jais atvejus.

Abiejų organizacijų vadovai susitikime pabrėžė, kad glaudesniu ir efektyvesniu bendradarbiavimu suinteresuotos abi pusės – tiek nevyriausybinės organizacijos, tiek ir VMVT. Todėl susitarta, kad sprendžiant aktualiausias problemas gyvūnų gerovės srityje, bus operatyviai keičiamasi informacija apie įtariamus pažeidimus tiek gyvūnų augintinių, tiek ir ūkinių gyvūnų laikymo vietose. Be to, aptartos gyvūnų gerovės aktyvistų galimybės dalyvauti VMVT patikrinimuose, kuriuos dėl gyvūnų sveikatingumo ir gerovės vykdo VMVT inspektoriai. Taip pat, siekiant užtikrinti maksimalų patikrinimų ir VMVT priimamų sprendimų skaidrumą, aptartos galimybės organizuoti „kryžminius“ patikrinimus, kuriuose taip pat galėtų dalyvauti nevyriausybinių organizacijų atstovai.

„Siekiame stiprinti bendradarbiavimą su visomis nevyriausybinėmis organizacijomis, o vienu svarbiausių privalumų bendradarbiaujant konkrečiai su VŠĮ „Gelbėkime gyvūnus“ yra tai, kad ši organizacija turi platų atstovų tinklą visoje Lietuvoje. Todėl informacija apie galimus gyvūnų gerovės pažeidimus, nelegalias gyvūnų veisimo vietas ir pan. galėsime keistis operatyviai visoje Lietuvoje, ne tik didžiuosiuose šalies miestuose, bet ir nutolusiuose regionuose“, – susitikimo metu pabrėžė VMVT direktorius Darius Remeika.

Atsižvelgiant į tai, kad visapusiškai įvertinti gyvūno sveikatą, jo gerovę, laikymo sąlygas ir kitų poreikių užtikrinimą, taip pat teisės aktų nuostatų taikymą konkrečiose situacijose, reikalingos specialios žinios, buvo sutarta, kad VMVT specialistai artimiausiu metu suorganizuos gyvūnų gerovės organizacijose dirbantiems žmonėms nuotolinius mokymus, pagal galimybes pasitelkiant ir gerąją kitų valstybių patirtį gyvūnų gerovės srityje.


Šaltinis : VMVT